Présentation de t04.jps

/syracuse/bbgraf/albums/tree/t04.jpg
%% differents types de noeuds autocrop 3 setdboxit %% espace entre le contenu d'un noeud et son %% encadrement ou encerclement /Circleradius .3 def setPalatino -2 5 (A) Tc rootnode [ (a) Tb (b) TC Tr [ (c) TC (d) Tb (e) Tr ] (f) TC ] tree