sodalite

Fichier(s)

Fichier obj SOB.obj
41.44 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SOD-couleurs.dat
9.56 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SOD-faces.dat
20.65 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SOD-io.dat
0.01 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SOD-sommets.dat
19.27 Ko – 25 avril 2008
Fichier obj SOD.obj
41.44 Ko – 25 avril 2008
Fichier u3d SOD.u3d
4.46 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SODsolide-couleurs.dat
2.76 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SODsolide-faces.dat
2.26 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SODsolide-io.dat
0.01 Ko – 25 avril 2008
Fichier dat SODsolide-sommets.dat
5.28 Ko – 25 avril 2008
Fichier obj SODsolide.obj
7.92 Ko – 25 avril 2008
tex SODsolide.tex
0.33 Ko – 25 avril 2008
Fichier u3d SODsolide.u3d
1.11 Ko – 25 avril 2008
sty pst-solides3d.sty
0.23 Ko – 23 mars 2008
tex pst-solides3d.tex
30.18 Ko – 10 mai 2008
Fichier pdf sodalit solide pdf3d.pdf
5.56 Ko – 25 avril 2008
tex sodalit solide pdf3d.tex
0.51 Ko – 25 avril 2008
Fichier pdf sodalite-u3d.pdf
8.88 Ko – 25 avril 2008
tex sodalite-u3d.tex
0.47 Ko – 25 avril 2008
Fichier pdf sodalite.pdf
67.03 Ko – 25 avril 2008
tex sodalite.tex
1.93 Ko – 16 mai 2008
Fichier pdf sodalite solide.pdf
10.74 Ko – 25 avril 2008
tex sodalite solide.tex
1.91 Ko – 25 avril 2008
pro solides.pro
175.44 Ko – 10 mai 2008