La fusée de Tintin

cp/mp-solid/tintin/ex01.1
cp/mp-solid/tintin/ex02.1
cp/mp-solid/tintin/ex03.1
cp/mp-solid/tintin/ex04.1
cp/mp-solid/tintin/ex05.1
cp/mp-solid/tintin/ex06.1